Månad: juni 2016

Stockholms tingsrätt meddelar friande dom i HQ brottmålet

Tingsrätten har i dag meddelat friande dom mot fyra tidigare företrädare för HQ AB och/eller dotterbolaget HQ Bank AB, samt mot bolagens ansvarige revisor. (mer…)
Read More