HQ Åtalet


Pressmeddelande från EBM:


Åtal väcks mot fem personer i HQ:s tidigare ledning


09 JAN 2015 10:59

Idag lämnades stämningsansökan in vid Stockholms tingsrätt mot fem tidigare ledande nyckelpersoner i HQ Bank AB samt HQ AB. Åtalspunkterna rör för fyra av dem grovt svindleri. För tre av dem grovt bokföringsbrott samt för en av dem medhjälp till grovt svindleri. Chefsåklagaren yrkar även på näringsförbud samt yrkande om förbud att lämna ekonomiskt biträde.  

Ekobrottsmyndigheten har utrett de misstankar om ekonomisk brottslighet som uppstod i samband med att HQ för fyra år sedan förlorade sitt banktillstånd.

Chefsåklagaren menar att de fem åtalade nyckelpersonerna har brutit mot internationell redovisningsstandard. Detta har lett till att tre åtalas för grovt bokföringsbrott eftersom det inte har varit möjligt att bedöma affärshändelser i bokföringen. Fyra åtalas för grovt svindleri eftersom resultatet avseende tradingen har redovisats för högt. Dessutom har vilseledande uppgifter, som påverkar bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende, lämnats i årsredovisningen för 2009. En person åtalas för medhjälp till grovt svindleri avseende årsredovisningen 2009.

– Jag väcker idag åtal mot tre personer från HQ bank AB, en person från HQ AB samt mot revisorn för de båda bolagen. Brotten är att bedöma som grova då de vilseledande uppgifterna varit ägnade att medföra ekonomisk skada till betydande belopp för den allmänhet som förvärvat eller skulle komma att förvärva aktier i HQ AB, säger chefsåklagare Martin Tidén vid finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.

HQ Bank bedrev i vinstsyfte bland annat egenhandel med optioner. Denna handel skulle ha redovisats enligt den internationella redovisningsstandarden IAS 39 samt bokföringslagen. Regelverket IAS 39 är en internationell redovisningsstandard som förutsätter olika val och bedömningar, vilka faller på ett företagets ledning att göra.


Tryck för PDF av åtalet: Brottmålsåtal-B15982