Avrättningen

hq11-fi-delar-hq


Avrättningen


Under hösten 2010 ringde Sven Hagströmer upp generaldirektör Martin Andersson för att försöka få klarhet i varför Finansinspektionen valde att dra HQ Banks tillstånd, berättar han i förhör på EBM:

”Jag lät det gå ett antal månader och sedan ringde jag upp Martin Andersson och sa att jag gärna ville ha en debriefing av vad som hände. För att försöka förstå FI:s beslut. Jag sa att ’du gav mig förhoppningar tack vare det resoluta agerandet. Var jag en nyttig idiot under sommaren eller vad hände, eller ändrade du dig under sommaren?’ Det var ju bara en väldigt rak fråga och krävde då ett rakt svar. Han sa då bara, att han bytt uppfattning under sommaren när han läste intervjuerna med de anställda, att hela firman hade en kultur som man inte kunde göra något åt.”