Crafoord och Sandberg i allians

hq12_crafford-och-sandberg


Crafoord och Sandberg i allians


Den 22 mars 2016 kallas Fredrik Crafoord av åklagare Martin Tidén som vittne i den pågående brottmålsrättegången. Martin Tidén inleder med att be Crafoord redogöra för det förlikningsavtal som han ingick med processbolaget HQ AB i juli 2011, väl medveten om att detta är en omständighet som försvaret annars kommer att slå ned på. Så här lät det i rätten:

MT: Vad innebar det förlikningsavtalet?

FC: Det gick ut på att vi inte hade några framtida krav på varandra. Och att jag skulle vara behjälplig att ge HQ AB information.