Stockholms tingsrätt dom

Pressmeddelande från Stockholms Tingsrätt [2016-06-21] Stockholms tingsrätt Tingsrätten har i dag meddelat friande dom mot fyra tidigare företrädare för HQ AB och/eller dotterbolaget HQ Bank AB, samt mot bolagens ansvarige revisor. Målet har gällt tre åtalspunkter. Åklagaren påstod i målet att företrädare för HQ Bank AB hade begått grovt bokföringsbrott under perioden 2009 och fram … Fortsätt läsa Stockholms tingsrätt dom