EBM överklagar inte

Domen i det s.k. HQ-målet överklagas inte

Chefsåklagare Martin Tidén vid Ekobrottsmyndigheten har idag lämnat beskedet att han inte kommer att överklaga tingsrättens dom i det så kallade HQ-målet.

– Jag kan inte förvänta mig en fällande dom i hovrätten och har därför beslutat mig för att inte överklaga tingsrättens dom, säger chefsåklagare Martin Tidén.

Den 21 juni meddelade Stockholms tingsrätt dom i målet mot fyra tidigare företrädare för HQ AB och/eller dotterbolaget HQ Bank AB, samt mot bolagens ansvarige revisor. Samtliga tilltalade frikändes. Domen vinner därmed laga kraft.