Fredrik Crafoord
 ”the big swinging dick”

Fredrik Crafoord som King of the Kings på Stureplan
Fredrik Crafoord som King of the Kings på Stureplan

Fredrik Crafoord
– ”the big swinging dick” 


Bland de enorma mängder e-postkorrespondens som utgör delar av EBM:s digra utredningsmaterial, finns all den mejlväxling som gått mellan Crafoord och hans närmaste medarbetare på tradingavdelningen. En mejlväxling som kompletterar bilden av Fredrik Crafoord och hans tradingkollegor, och det är ingen vacker bild som växer fram. Här finns en lång rad exempel på hur Fredrik Crafoord och Tamer Torun frossar i infantila och nedsättande kommentarer bakom ryggen på sina kollegor, och hur de raljerar över riskavdelningens roll som bankens kontrollinstans. Exempelvis skickar Agneta Norgren vid ett tillfälle under sommaren 2009 ett mejl till Crafoord där han ombeds lista sina argument för en limithöjning som tradingavdelningen har begärt. Crafoord svarar Norgren, varpå tradingchefen Tamer Torun i ett mejl till Crafoord direkt efteråt skriver:

”Är det nu jag kör reply all och skriver en massa könsord?”

Fredrik Crafoord, som alltså vid den aktuella tidpunkten är vice vd på HQ Bank, svarar:

”Om du vill, det ändrar ju inte saken i stort, alla är ju redan CP.”