Finansinspektionen och tjänstemännen

hq08_finansinspektionen

Finansinspektionen och tjänstemännen


Av Finansinspektionens minnesanteckningar att döma tycks det snarare vara Finansinspektionen som inte har innebörden av en IKU klar för sig: att 33 miljoner kronor är det legala kravet på en av HQ Bank uppskattad marknadsrisk om 500 miljoner kronor. En sådan förklaring hade sannolikt gjort finansinspektörernas ständigt återkommande jämförelse mellan HQ:s inrapporterade IKU och bankens overnightlimit på 150 miljoner kronor betydligt mindre intressant. Faktum är att HQ fram till den forcerade avvecklingen startade efter den 17 maj 2010, aldrig varit i närheten av att förlora 150 miljoner kronor på en natt.