”Houston we have a problem”

Mats Qviberg ringer Sven Hagströmer "Houston we have a problem"
Mats Qviberg ringer Sven Hagströmer ”Houston we have a problem”

”Houston we have a problem”


Under brottmålsrättegången våren 2016 berättade Sven Hagströmer att han tolkade informationen han fick av Mats Qviberg rörande de uppkomna problemen i HQ som: ”Houston we have a problem”. Mats Qviberg säger i dag:

”Sven beordrade att König och Crafoord skulle sparkas och att jag och resten av styrelsen skulle avgå. Sedan bad han mig åka ut till mitt sommarställe på Dalarö.”