Innehåll

Förord, tryck här


Kap 1: Domedagen på Dalarö, tryck här

Kap 2: London – Miami flight BA 1471, tryck här

Kap 3: Svartlistningen, tryck här

Kap 4: Början på slutet – en resumé, tryck här

Kap 5: Fredrik Crafoord – ”the big swinging dick”, tryck här

Kap 6: ”Houston we have a problem”, tryck här

Kap 7: Sven Hagströmer tar kommandot, tryck här

Kap 8: Finansinspektionen och tjänstemännen, tryck här

Kap 9: Catharina Lagerstam – kvinnan som fällde banken, tryck här

Kap 10: HQ lägger sig platt, tryck här


Kap 11: Avrättningen, tryck här

Kap 12: Crafoord och Sandberg i allians, tryck här

Kap 13: Sven Hagströmers dolda uppgörelse, tryck här

Kap 14: Vem är norrmannen?, tryck här

Kap 15: En mullvad skrider till verket, tryck här


Kap 16: ”I vårt gemensamma intresse”, tryck här

Kap 17: HQ AB – från finanshus till processbolag, tryck här

Kap 18: Ett samtal som aldrig ägt rum, tryck här

Kap 19: Den förlorade vänskapen, tryck här

Kap 20: HQ, journalisterna och korruptionen, tryck här


Kap 21: Ett ultimatum, tryck här

Kap 22: ”Århundradets finansrättegång”, tryck här


Efterord