Kalendarium

2010

17 maj: Under ett extra styrelsemöte i HQ AB redogör ledamoten Catharina

Lagerstam muntligt för sin syn på HQ Banks tradingportfölj som är under

avveckling. Det beslutas att avvecklingen av portföljen ska forceras i flera steg

och under ordnade former fram till årsskiftet 2010/2011.

26 maj: HQ offentliggör via ett pressmeddelande att vice vd Fredrik Crafoord

avgår, att Catharina Lagerstam avgår, samt att avvecklingen av HQ:s tradingportfölj

ska forceras under ordnade former till en kostnad på mellan 0-500 Mkr.

31 maj: König avgår, Dahlbo blir ny tillförordnad vd i HQ-koncernen. Mikael

Nachemson blir ny ordförande i HQ Bank.

8 juni: HQ Fonder säljs till Öresund för 850 Mkr och panikavvecklingen av

FC-portföljen inleds.

29 juni: Panikavvecklingen av FC-portföljen är genomförd. Det tog tre veckor.

Kostnaden blev 1 230 Mkr.

28 augusti: Finansinspektionen offentliggör sitt beslut att dra HQ Banks banktillstånd.

Direkt efteråt inleds ett samarbete mellan FI och EBM, genom att FI

lånade ut en medarbetare som satt p. EBM och jobbade med HQ-ärendet.


2011

Februari: Processbolaget HQ AB inleder sitt samarbete med dåvarande förundersökningsledare

Berndt Berger.

Mars: Finansinspektionen inleder samarbete med EBM runt HQ-m.let.

22 april: Sten Mörtstedt försöker via Remiums d.varande vd Patrik Gransäter

sälja sina HQ-aktier till ett mycket kraftigt överpris till Mats Qviberg.

29 april: Investment AB Öresund fattar beslut om att dela ut alla aktier i HQ

AB till aktieägarna i Öresund.

24 maj: Vid en årsstämma i processbolaget HQ AB fattas beslut om att stämma

Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König med flera.

22 juni: Processbolaget HQ AB lämnar in sin stämningsansökan till Stockholms

tingsrätt.

6 juli: Fredrik Crafoord ingår förlikningsavtal med processbolaget HQ AB.

Augusti: Carolina Neurath debuterar med boken Den stora bankhärvan.


2012

Juni: åklagare Berndt Berger blir av med jobbet som förundersökningsledare

i HQ-målet och blir omplacerad till korruptionsenheten inom EBM. Åklagare

Martin Tidén tar över målet.


2014

17 januari: Christen Ager-Hanssen anlitas av Mats Qviberg som rådgivare

och övergripande ansvarig för Mats Qvibergs brotts- och civilprocesser

rörande HQ.

4 november: Mats Qviberg stämmer staten. Skadestånd pågrund av brott

alternativt genom fel och försummelse i EBM:s myndighetsutövning. Ansökan

omfattar 109 sidor samt bilagor/bevis på ytterligare 900 sidor.


2015

9 januari: .klagare Martin Tidén väcker åtal mot Mats Qviberg, Stefan Dahlbo,

Mikael König, Curt Lönnström samt revisor Johan Dyrefors. Åtalspunkterna

gäller grovt bokföringsbrott, svindleri samt medhjälp till svindleri.


2016

Januari: Carolina Neurath debuterar som romanförfattare med boken Fartblinda,

som i allt väsentligt hämtat inspiration från Den stora bankhärvan.

9 februari: Brottmålsrättegången inleds i Stockholms tingsrätt och pågår

under 29 rättegångsdagar fram till den 3 maj 2016.

21 juni: Brottmålsdomen friar samtliga åtalade i HQ-målet. Hela målet ogillas.

11 juli: åklagare Martin Tidén meddelar att domen inte kommer att överklagas.

8 november: Processbolaget HQ AB planerar starta sin civilprocess mot Mats

Qviberg, Investment AB Öresund och KPMG med flera i Stockholms tingsrätt


KRONOLOGI PÅ SVEN HAGSTRÖMERS PANIKAVECKLING AV TRADINGPORTFÖLJEN