Kalendarium

2010 17 maj: Under ett extra styrelsemöte i HQ AB redogör ledamoten Catharina Lagerstam muntligt för sin syn på HQ Banks tradingportfölj som är under avveckling. Det beslutas att avvecklingen av portföljen ska forceras i flera steg och under ordnade former fram till årsskiftet 2010/2011. 26 maj: HQ offentliggör via ett pressmeddelande att vice vd … Fortsätt läsa Kalendarium