Svartlistningen

hq03_pernilla-plankan
Pernilla Ström får gå på plankan

Svartlistningen


För mig stod det plötsligt klart att Finansinspektionen verkade ha baserat sitt svartlistningsbeslut enligt devisen guilt by association. När det dessutom kom fram att Pernilla Ström inte hade rätt att överklaga Finansinspektionens beslut, eftersom beslutet formellt riktades gentemot Öhman Fonder, tedde sig situationen alltmer absurd. Samtidigt stämplades hon som rättshaverist för hennes ursinniga utspel gentemot det myndighetsövergrepp som hon upplevde sig bli utsatt för. Själv kunde jag förstå hennes ilska och frustration. Till 100 procent. Pernilla Ström hade under årens lopp varit en flitigt anlitad styrelseledamot. En respekterad yrkeskvinna med en lång och framgångsrik karriär bakom sig, känd för att vara både frispråkig och kritisk. Nu var hon plötsligt inte vatten värd.