Sven Hagströmer tar kommandot

Sven Hagströmer tar över kommandot i HQ koncernen
Sven Hagströmer tar över kommandot i HQ koncernen

Sven Hagströmer tar kommandot


Sven Hagströmers stenhårda ultimatum förklarar alltså hur kostnaden för avvecklingen kunde bli så enorm. I stället för att stänga positioner stegvis och under ordnade former som det beslutades om den 25 maj 2010, och som även SEB stod bakom, innebar det nya beslutet som togs den 7 juni 2010 att man skulle vräka ut hela innehavet på marknaden inom loppet av bara tre veckor. Nu var det tidsaspekten, inte kostnadsaspekten, som var viktigast. För som Nachemson säger i sitt förhör på EBM:

”Jag har inget minne att det fanns ett tak för hur stora förluster man fick ta.”